Persyaratan yang diperlukan :
  1. Surat Permohonan Rekomendasi Hasil Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat oleh Pemohon;
  2. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk mematuhi dan melaksanakan kewajiban dan larangan sesuai peraturan yang berlaku disertai Materai 6000
  3. Surat Pernyataan Kesanggupan menyediakan ruang terbuka hijau disertai Materai 6000;
  4. Surat Pernyataan Kesanggupan untuk tidak menggunakan / menyewakan area parkir untuk berjualan disertai Materai 6000;
  5. Surat Pernyataan Keabsahan dan Kebenaran atas dokumen disertai Materei 6.000,-
  6. Dokumen Analisa Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Setempat;

Tidak Ditentukan